Tethered Cord Syndroom

Tethered Cord TC (gekluisterde conus) is een veel voorkomende aandoening bij mensen met spina bifida. Het kan al op zeer jeugdige leeftijd voor komen, maar ook volwassenen kunnen er mee te maken krijgen.

Wat is Tethered Cord (TC)? TC kenmerkt zich doordat het ruggemerg vast gaat zitten aan de binnenzijde van de huid in de omgeving van het spina bifida litteken vooral bij spina bifida aperta. Bij spina bifida occulta kan het ruggemerg vast gaan zitten aan vetweefsel en bindweefsel. Het schuiven van het ruggemerg wordt daarbij dus bemoeilijkt bijvoorbeeld bij het buigen van de rug. Doordat er dus sprake is van een verminderde beweeglijkheid van het ruggemerg, kan er sprake zijn van een verminderde doorbloeding. Hierdoor kunnen dan weer kleine beschadigingen ontstaan.

                                           
                                           tethered cord 

Welke klachten kunnen er optreden? De klachten die zich voor kunnen doen zijn: pijn in de rug, uitvalsverschijnselen en krachtverlies in de benen, afwijkingen aan de rug, verkeerde stand van de voeten, toenemende loopklachten, gevoelsstoornissen, steken en stroomstoten, stijfheid van rug en benen, huidafwijkingen, incontinentie van urine en ontlasting. De klachten kunnen toenemen naar mate de het ruggemerg vaster zit.

Onderzoek. Als de klachten gaan toenemen is het noodzakelijk onderzoek te verrichten. Meestal zal er dan een MRI-scan worden gemaakt om na te gaan waar de TC zit.

Behandeling De behandeling kan bestaan uit een operatie waarbij de chirurg het ruggemerg zal losmaken van zijn omgeving. Doel van de operatie is de achteruitgang tot stilstand te brengen. Zonder operatie zullen vaak de klachten toenemen. Soms komt het voor dat er vaker geopereerd moet worden omdat de klachten weer terugkomen. Zoals bij elke operatie kleven er ook risico's aan een dergelijke operatie. Dit hangt mede samen met het al of niet beschadigen van zenuwen. Na een dergelijke operatie ontstaat er vaak nieuw littekenweefsel. De kans is dan aanwezig dat de TC op een andere plaats opnieuw de kop op steekt. Het is dus van groot belang om goed met uw arts alle mogelijke consequenties goed te bespreken en pas daarna tot een besluit te komen om te opereren.

 

Donald Willemsen