Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG)

De Wet Voorzieningen Gehandicapten is voor een groot deel opgegaan in een nieuwe wet. Hieronder vindt U een korte beschrijving van de nieuwe wet en een link naar alle informatie over deze wet.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wat is dat?  
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning - ook wel WMO genoemd- is er sinds 1 januari 2007. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is geregeld dat gemeenten moeten zorgen voor goede voorzieningen voor inwoners met een chronische ziekte of handicap en voor de ouderen. Zij moeten zich goed kunnen redden in hun dagelijks leven. Het gaat om woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen. De WVG, de Welzijnswet en delen van de AWBZ zijn in deze nieuwe wet opgenomen.

Wie kan aanspraak maken op een voorziening?  Mensen met een lichamelijke handicap, chronisch zieken en 65+sers kunnen in aanmerking komen voor één of beide onderstaande voorzieningen. Om de meest recente informatie te vinden met betrekking tot de WMO en de voorzieningen kunt u op een van de links hieronder klikken. Daar vind u altijd de laatste stand van zaken.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

LET OP!!! De gemeenten hebben een zekere mate van beleidsvrijheid. Hierdoor kunnen er per gemeente verschillen zijn in het voorzieningenpakket. Informeer altijd bij uw gemeente om te weten welke voorzieningen zij verstrekken.

 

Bron: de rijksoverheid

  © Donald Willemsen