BELANGRIJKE ADRESSEN

ADRESSEN CENTRA VOOR WERK EN INKOMEN (CWI)

Adres                                Postcode en Plaats               Telefoonnummer

Louis Braillelaan 42      2719 EK Zoetermeer              079-3601515    (hoofdkantoor)

DISTRICTSKANTOREN:

Jaap Bijzerweg 19          3446 CR Woerden                 0348-488200   (district Midden-West Nederland)

Hereplein 6-7                 9711 GA Groningen                050-3178200   (district Noord-Nederland)

Orlyplein 141                1043 DV Amsterdam               020-6060160   (district Noord-West Nederland)

Bergweidedijk 22        7418 AA Deventer                    0570-639393   (district Oost-Nederland)

Wal 28                            5611 GG Eindhoven                 040-2973100   (district Zuidoost-Nederland)

Laan van Brabant 64    4701 BL Roosendaal              0165-586000   (district Zuidwest-Nederland)

Deze centra zijn een samenwerking tussen de sociale diensten van gemeenten, arbeidsbureau's en uvi's waar men terecht kan voor uitkeringen, werk en vragen over uitkeringen, inkomen en werk.

                         

Bron: Voorlichtingscentrum Sociale Verzekeringen VSV