Aangeboren afwijkingen aan de urinewegen

Er zijn aangeboren afwijkingen aan de urinewegen die het aanleggen van een incontinent danwel een continent stoma noodzakelijk maken. De aangeboren afwijkingen kunnen heel divers zijn zoals verlammingen aan sluitspieren door bijvoorbeeld Spina Bifida, verkeerde aanleg van de geslachtsorganen, afwijkingen aan de blaas enz.

Bij verlammingen van de sluitspieren door Spina Bifida is het lang niet altijd nodig een stoma aan te leggen. Er zijn daarvoor ook andere technieken mogelijk. Te denken valt hier aan een sphinctherprothese of catheteriseren van de blaas. Het aanleggen van een stoma kan een aanvaardbare oplossing zijn om beter om te kunnen gaan met de incontinentie en tevens om de nieren tegen verdere achteruitgang te beschermen. In het verleden dacht men de incontinentie dus met een stoma op te lossen. Nu echter pleegt men eerder te kiezen voor de andere oplossingen die hiervoor beschreven staan. Meer over deze oplossingen vindt u op een andere pagina van deze site. Raadpleeg hiervoor de inhoud van de site aan de linkerzijde

Verkeerde aanleg van de urinewegen kan veel vaker aanleiding zijn tot het aanleggen van een stoma. Natuurlijk gaat het hierbij vooral de mogelijkheden van een aanvaardbaar leven van betrokkene te verruimen. In het kader van deze site voert het te ver om dieper in te gaan op deze materie. Internet zal voldoende mogelijkheden bieden om meer informatie te vinden over dit onderwerp.

Donald Willemsen