Disclaimer

Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de teksten. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop, wordt de lezer aangeraden inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te laten verrichten.

De webmaster wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) gegevens afkomstig van welke pagina dan ook op deze website van de hand en garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat hij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten of diensten gedane bewering. De webmaster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites die in deze website gelinkt zijn.

De inhoud van deze site mag op geen enkele manier worden verveelvuldigd of gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster. 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze disclaimer geldt voor alle pagina's van deze website.

The information and data ("Content") contained in this website may be used for informational purposes only. The webmaster intends for the Content to be accurate and reliable, however, the webmaster cannot guarantee the accuracy, validity or reliability of the Content on any page of this website. All Content is provided 'as is'. The use of the Content, and any results of such use are solely the responsibility of the user. Information on this site may or may not be current as of the date of your access, The webmaster has no duty to update and maintain the information, reports or statements on the site. The use of this website and your review of the Content are subject to the general terms and conditions of the webmaster. The user shall always remain responsible to take precautions against viruses, worms and other external influences. The webmaster also provides external links to other websites. The webmaster makes no representation whatsoever regarding the content of any other websites which you may access from this website. The webmaster has no control over the content of these websites and cannot guarantee the reliability or accuracy of any information linked externally. The information of this website may be changed periodically without prior notice.

This disclaimer concerns all pages on this website.

Donald Willemsen