Kanker

Er zijn verschillende vormen van kanker die het aanleggen van een tijdelijk of permanent stoma noodzakelijk maken. Hierbij valt te denken aan darmkanker en blaaskanker.

Darmkanker. Dit kan natuurlijk voor komen in zowel de dikke als de dunne darm. Als er wordt besloten om te opereren om het zieke deel van de darm te verwijderen, kan men besluiten een tijdelijk dan wel een permanent stoma aan te leggen. Dit hangt nauw samen met hoe groot het deel is van de darm dat verwijderd moet worden. Bij het aanleggen van een stoma kan dan ook weer gekozen worden voor verschillende technieken. Hierbij kan het gaan om een continent danwel een incontinent stoma. Dit is sterk afhankelijk van de situatie van betrokkene. Overleg daarom altijd met uw specialist welke mogelijkheden er in uw geval zijn. Bedenk dan vooraf welke vragen U wilt stellen. Schrijf desnoods uw vragen op om niets te vergeten. Wilt U een gesprek hebben met een ervaringsdeskundige, neem dan contact op met de Nederlandse stomapatientenvereniging Harry Bacon. Een link naar de site van deze vereniging vind U op de pagina over stoma's. Deze vereniging heeft een uitstekende bezoekersdienst waar U een beroep op kunt doen. U krijgt dan iemand op bezoek die hetzelfde proces heeft doorlopen. Hij/zij kan U waardevolle tips geven en U uitstekend voorlichten.

Blaaskanker. Kanker aan de blaas kan tot gevolg hebben dat de blaas verwijderd moet worden. Op dat moment zal er dus ook een stoma aangelegd moeten worden. Ook hier zijn diverse technieken beschikbaar om een stoma aan te leggen. Hierbij kan het dus ook gaan om een continent of een incontinent stoma. De situatie van betrokkene is dus weer van belang als het om de keuze van de soort stoma gaat. Een bijkomend effect van een blaasverwijdering kan impotentie zijn. Overleg daarom altijd met uw specialist welke mogelijkheden er in uw geval zijn. Bedenk dan vooraf welke vragen U wilt stellen. Schrijf desnoods uw vragen op om niets te vergeten. Wilt U een gesprek hebben met een ervaringsdeskundige, neem dan contact op met de Nederlandse stomapatientenvereniging Harry Bacon. Een link naar de site van deze vereniging vind U op de pagina over stoma's. Deze vereniging heeft een uitstekende bezoekersdienst waar U een beroep op kunt doen. U krijgt dan iemand op bezoek die hetzelfde proces heeft doorlopen. Hij/zij kan U waardevolle tips geven en U uitstekend voorlichten.

Donald Willemsen