Microcephalie

Net als Anencephalie en Encephalie is Microcephalie verwant aan Spina Bifida. Microcephalie is een aandoening die tijdens de zwangerschap reeds ontstaat. Tijdens de zwangerschap gaat er iets mis met de ontwikkeling van de schedel. Kinderen, die met deze aandoening geboren worden, hebben daarom een te klein hoofd. In sommige gevallen kan daardoor sprake zijn van lichte tot ernstige geestelijke handicaps. Oorzaak is dat de hersenen zich onvoldoende ontwikkelen tijdens de zwangerschap door ruimtegebrek in de schedel. Microcephalie komt niet vaak voor. Schattingen lopen uiteen van 1 op 1300 tot 1 op 6000 pasgeborenen.

Mogelijke oorzaken: Er zijn een paar oorzaken bekend die kunnen leiden tot Microcephalie. De nu bekende oorzaken kunnen zijn erfelijkheid en toxoplasmose (katteziekte) tijdens de zwangerschap. Toxoplasmose (ook wel eens de katteziekte genoemd) wordt veroorzaakt door een parasiet, toxoplasma gondii genoemd.
De voornaamste besmettingsbronnen zijn : eten van rauwe groenten en rauw vlees, contact met besmette aarde en uitwerpselen van de kat. Besmetting van mens op mens is niet beschreven.

De mogelijke gevolgen: Sterk afhankelijk van de ernst, oorzaak en bijkomende verschijnselen. Van belang is met name de mate van mentale retardatie, die varieert van een normale intelligentie tot een ernstige verstandelijke handicap. Als uitgegaan wordt van een schedelomtrek van meer dan 3 SD onder gemiddeld, dan heeft meer dan 50% van de patiŽnten een IQ lager dan 70 en 17% een IQ van 70-80.


 

© Donald Willemsen