Een stoma en zwangerschap

Als je een kinderwens hebt en je bent stomadrager, dan lijkt het misschien onmogelijk om kinderen te krijgen. Er zijn echter omstandigheden denkbaar dat je OOK als je stomadrager bent zwanger kunt zijn. Een gesprek met de behandelende specialist is natuurlijk wel gewenst. Hij/zij kan je dan een advies geven. Het is in ieder geval lang niet altijd onmogekijk om zwanger te worden als je een stoma hebt.

 

Er zijn verschillende redenen mogelijk die aanleiding zijn geweest om een stoma aan te leggen. Bepaalde ziekten en incontinentie zijn vaak de oorzaak. Deze ziekten kunnen zijn: darm/blaaskanker, chronische darmonstekingen zoals de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa, incontinentie als gevolg van een dwarslesie of Spina Bifida.

Een zwangerschap kan van grote invloed zijn op darmziekten zoals Colitis en Crohn als zij in een actieve fase zijn. Je kunt in zo'n geval beter niet aan een zwangerschap beginnen omdat  deze ziekten zich dan kunnen verhevigen. Als deze ziekten stabiel zijn in een rustige fase wanneer de bevruchting plaatsvindt, dan blijft dit vaak ook zo tijdens de gehele duur van de zwangerschap. 

Tijdens de zwangerschap is het voor de vrouw en de baby van belang gezonde voeding te gebruiken. Dit vooral als de stoma het gevolg is van een darmziekte. Jouw specialist, huisarts of stomaverpleegkundige kunnen je daarin adviseren.

Zwanger zijn kan ook het voordeel hebben dat het stomamateriaal beter plakt. Het kans soms nodig zijn om tijdelijk ander stomamateriaal te gebruiken omdat de buik dikker wordt tijdens de zwangerschap. Verschillende leveranciers van stomahulpmiddelen geven gratis proefpaketten waarmee je uit kunt proberen wat voor jou het beste is.

Er zijn tal van middelen verkrijgbaar om de buik minder te belasten tijdens de zwangerschap en zo de stoma te beschermen. Vraag uw stomaverpleegkundige/bandagist naar de mogelijkheden.

Ondanks de stoma is het bevallen voor veel vrouwen via een natuurlijke bevalling heel goed mogelijk. Bij vrouwen die zware medicijnen slikken, wordt borstvoeding geven afgeraden. Bijna alle medicijnen komen namelijk in de borstvoeding terecht.

 

Donald Willemsen