Werk- en onderwijsvoorzieningen

Aan de informatie op deze pagina kunnen GEEN rechten worden ontleend!!!

Werkvoorzieningen zorgen er voor dat iemand met een arbeidshandicap aan het werk kan blijven of weer aan het werk kan.
Onderwijsvoorzieningen zorgen er voor dat een kind met een handicap naar school kan gaan. 

Wie kan een beroep doen op deze voorzieningen? Iemand die een handicap heeft kan een beroep doen op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) voor werk- en/of onderwijsvoorzieningen. 

Waar moeten deze voorzienigen worden aangevraagd? Een aanvraag voor een werk- cq onderwijsvoorziening kan worden gedaan bij de cwi of uwv.
Voor leerlingen in het speciaal onderwijs worden de kosten betaald door het ministerie van onderwijs.

Voor meer up to date informatie kunt u terecht op http://www.kennisring.nl/smartsite.dws?id=22695 , http://www.uwv.nl/Images/IR11000277_tcm4-169.pdf ,  http://www.kennisring.nl/smartsite.dws?id=56906 , http://www.kennisring.nl/smartsite.dws?id=56904  en  http://www.kennisring.nl/smartsite.dws?id=64508 

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Donald Willemsen