Zorgvoorzieningen

Aan de informatie op deze pagina kunnen GEEN rechten worden ontleend!!!

Op andere pagina's heeft U kunnen lezen over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en over werk- en onderwijsvoorzieningen. Op deze pagina zullen de zorgvoorzieningen aan bod komen.

Wat wordt verstaan onder zorgvoorzieningen? Bij zorgvoorzieningen gaat het om hulpmiddelen en allerlei vormen van zorg (thuiszorg en adl-assistentie) voor zieken en mensen met een handicap.

Op http://www.kennisring.nl/smartsite.dws?id=32017  vind je de meeste antwoorden op vragen over zorgvoorzieningen.

 

Donald Willemsen